Kto może zostać wolontariuszem?

Czy mogę zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może być każdy. Ale nie w każdym miejscu. Są placówki, w których praca wymaga spełnienia określonych warunków przez kandydata na wolontariusza, chodzić tu może o wykształcenie, predyspozycje i stan zdrowia.
 


      KRS: 0000265307 

            1% zbieramy we współpracy z

                  https://www.pitax.pl/ [1]"

                >PITax.pl Łatwe podatki.